maandag 27 maart 2017

Double sweetheart tutorialJe zag ze misschien al verschijnen op de blog: de double sweethearts Tinny

Hieronder toon ik hoe je dit thuis aanpakt: Hartje aan de voorkant, aan de achterkant, of natuurlijk beide ;-) 

Ik gebruikte één van mijn favoriete patroontjes : de Tinny jurk van Straightgrain. De tutorial beperkt zich tot het bovendeel. Verwerk de rok zoals anders. 

You may have seen the double sweetheart dress om my blog. Underneath I will guide you step by step to create your own sweetheart dress: with a heart on the front, on the back, or both. 

I used on of my favourite patterns: The Tinny dress from Straightgrain. The tutorial is limited to the top of the dress, finish your skirt as usual. 

Stap 1 : Voorbereiden van het patroon
Step 1 : Preparing the patternKnip de patroondelen uit. 
Voor het hartje vooraan : teken op het voorpand de helft van een tekening. Ik koos een hartje, maar je kan eigenlijk elke symmetrische tekening gebruiken. 
Voor het hartje achteraan : Vouw de naadwaarde van de rits om en leg het voorpand onder het achterpand. Teken nu het hartje over op het achterpand. 
Het resultaat zie je hierboven en in detail hieronder. 

prepare the pattern as usual. 
For the heart on the front: Draw half a heart on the front. I chose a heart, but you can use any symmetrical drawing. 
For the heart at the back: Fold the seam allowance of the zipper and put the front pattern with the heart underneath the back. Draw the same heart on the back. 
The result of this step is above or in detail underneath. Volgende stap : Knip de hartjes eruit. :D

Next step ... cut our the hearts :D 


Als je het hartje vooraan maakt, mag je het hartje niet weggooien. 
Voor de  uitsnijding op de rug, mag je het hartje van het achterpand wel weggooien. 

For the heart at the front, don't throw away the heart. 
For the sweetheart cut on the back, you can throw away the heart from the back pattern. 


Stap 2 : Stof knippen
Step 2 : Cutting the fabric

Let erop dat je bij elk patroondeel de naadwaarde knipt. Bij het achterpand wil dit zeggen dat je naast de uitsnijding van het hartje nog 1 cm bijknipt. Idem voor het voorpand. Vergeet niet om dit aan de stofvouw te knippen. Ook het hartje moet aan de stofvouw en ook hier moet je 1 cm rondom knippen.

Make sure you cut seam allowance on every heart cut. At the back cut at 1 cm next to the heart. Same for the front, but don't forget to cut this at the fabric fold. The heart is also cut on the fabric fold and with 1 cm seam allowance. 


Het achterpand knip je hetzelfde in de voeringstof. 
Voor het voorpand, mag je de voering knippen zonder de hartuitsnijding. Zoals op de foto hieronder.

For the back, cut the lining in the same way, cutting out the heart with 1 cm seam allowance
For the front, you can cut your lining as usual, as demonstrated in the picture below. Stap 3 : Waar zijn die hartjes ? 
Step 3 : Where are those hearts ?

Hart 1 / Heart 1

Voor het hartje aan de voorkant knip je een repel stof. Ik knipte een repel van 6 cm  op '2x de omtrek van het hart'. Naai de uiteinden van de strook met de goede kanten op elkaar aan elkaar vast zodat je een cirkel krijgt. 
Strijk de repel dubbel, zodat de breedte nog maar 3 cm is. 
Rimpel de strook en speld deze op de goede kant van de stof met de stofvouw naar het midden. Verdeel de rimpels en naai vast op 0,7 cm. 

For the heart at the front, cut a strip of fabric. I cut out a strip of 6cm on ' 2 x the outline of the heart'. Sew the ends to eachother with the good sides of the fabric on eachother. 
Iron the strip so the width is only 3 cm. 
Ruffle the strip and pin them on the good side of the fabric with the fabric fold to the center of the heart. 
Divide the ruffles and sew on 0,7 cm. Speldt het hart met rimpels in de uitsnijding van het voorpand met de goede kant van de stof op elkaar. Let goed op dat de punt bovenaan en onderaan het hart mooi overeenkomen. (Ik speldde en naaide eerst de ene helft en dan de tweede om zo weinig mogelijk speldjes in mijn vingers te krijgen tijdens het stikken). Naai op 1cm

Pin the heart with ruffles in the heart cut of the front piece with the good sides of the fabric on each other. Watch out that the tip of the heart matches to have the best result. ( I pinned and sewed the first half and then I pinned and sewed the second, to avoid getting to much pins in my fingers.) Sew on 1cm.


Het gestreken resultaat zou er zo moeten uitzien :
The ironed result should look like this : Voor je aan hart 2 begint, naai je de schouders van voor en achterpand aan elkaar, zowel bij voering als bij de buitenstof. Wil je een kraag, leg deze er dan nu tussen en werk de neklijn af. Indien je geen kraag wil ( zoals ik de jurk maakte ) naai dan nu de twee delen aan elkaar aan de neklijn. 
Als je kapmouwen koos, naai dan ook deze aan elkaar. 

Before you proceed to the heart at the back, sew the shoulders of the frond and back pieces together. For the outer fabric and the lining. If you want a collar, place it between the two pieces and sew the neckline. If you don't want a collar ( as the dress I made ) sew the two pieces together an the neckline. 
If you chose the cap sleeves, now it the time to sew outer and inner fabric together at the sleeves. 

Hart 2 / Heart 2 

Leg buitenstof en voering met de goede kanten op elkaar. Zorg dat de halve hartjes van het achterpand mooi op elkaar liggen. Naai van punt tot punt op 1 cm rond het hart. Boven het hart plaats je aan 1 kant twee lusjes met de open kant tegen de stofrand en de lusjes tussen buitenstof en voering. Naai daarna beide zijden van de nek tot in de punt van het hart dicht. Onder het hart plaats je ook een lusje ( aan dezelfde kant als de bovenste lusjes ). Stik daarna ook deze vast van de punt van het hart naar beneden. 

Put outer fabric and lining with the good sides together. Make sure the hearts of the back are aligned. Sew from tip to tip at 1 cm. On one side, put two loops between the outer and inner fabric above the heart. Sew inner and outer fabric together from neckline to the point of the heart. Do this on both sides. Also put a loop beneath the heart and sew inner and outer fabric together from the point of the heath down.  


Maak kleine knipjes in de boog van het hart, zodat je het mooier kan keren.

Make little cuts in het bow of the hearts to create a better heart shape. 


Tijd te keren.Steek je hand via het voorpand in de opening van de schouder en trek het achterpand erdoorheen. 

Time to turn. Put your hand in the front and through the opening of the shoulder, pull the back through. 


Tijd om je hart te bewonderen ... en te strijken ;-) Werk de rok af en klaar is kees !! 

Time to admire your hearts and ... iron ;-) Sew on the skirt and you're ready to go ! Pattern : Tinny by Straightgrain
Fabric : Hat Box - Cotton+Steel bij BabaRum.be and Brick Row -
             Timeless Treasures bij BabaRum.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten